Hoeveel vrijwilligers zijn er nou eigenlijk?

Plaatsingsdatum: 13-08-2019

Hoeveel vrijwilligers zijn er nu eigenlijk in Nederland? En welke bevolkingsgroep doet het meeste vrijwilligerswerk; jongeren of ouderen? Mannen of vrouwen? En waarom gaan mensen vrijwilligerswerk doen? Eenvoudige vragen waarop niet altijd eenvoudige antwoorden mogelijk zijn. Om te beginnen omdat de verschillende langlopende onderzoeken verschillende opvattingen hebben over wat er nu precies onder vrijwilligerswerk valt en daardoor vrijwilligerswerk op een verschillende manier meten.

De twee belangrijkste onderzoeken die in de afgelopen jaren de vrijwillige inzet in Nederland monitoren zijn: Vrijwilligerswerk van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Geven in Nederland van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Omdat het onderzoek van de VU uitsluitend kijkt naar vrijwillige inzet bij maatschappelijke organisaties, wordt het vrijwilligerswerk dat buiten de vrijwilligersorganisaties om gedaan wordt zoals burgerinitiatieven of burenhulp niet meegeteld en liggen hun waarden over de hele linie lager dan de waarden van het CBS. Klik hier voor het volledige artikel van Movisie, wat een samenvatting is van Cijfers & Feiten van Ronald Hetem. 

Volgen | Social Media