Financiën

- Participatiepremie -

Verricht je participatieactiviteiten in de straat, buurt, wijk of gemeente? En heb je deze activiteiten 12 maanden onafgebroken verricht? Dan heb je mogelijk recht op de Participatiepremie. Alle informatie vind je hier. LET OP: Je hebt geen recht op een participatieuitkering, wanneer je een vrijwilligersvergoeding ontvangt. 

- Vrijwilligersvergoeding -

Sommige vrijwilligersorganisaties geven een vrijwilligersvergoeding. Wanneer je een participatieuitkering hebt kun je vanaf 27 jaar deze vergoeding ontvangen met maximum van €170,- per maand en met een maximum van € 1.700,00 per jaar. LET OP: Wanneer je een vrijwilligersvergoeding ontvangt kun je geen participatieuitkering meer aanvragen. Ontvang je geen participatieuitkering, dan zijn dezelfde richlijnen van €170 p.m. en €1.700 p.j. van toepassing. Kijk hier voor alle informatie. 

- Financiën voor (nieuw op te zetten) initiatief/organisatie -

Er zijn diverse manieren om financiëring aan te vragen voor een organisatie. Zie hier voor een overzicht van diverse financieringstromingen. Daarnaast zijn de volgende website's ook interessant om te bezoeken:
- Stipe.frl, voor culturele activiteiten
- Fondsenoverzicht
- Sportsubsidie database
- Fondsen vanuit de Provincie Friesland
- Informatie over crowdfunding

Tip: Je hebt een goed projectplan nodig, kijk hier voor de stappen. 

Volgen | Social Media