Wet- en regelgeving

- AVG (Algemene verordering gegevensbescherming) -

Wat betekent de AVG voor je organisatie en het werken met vrijwilligers?
- Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet zomaar voor andere doeleinden (doelbindingsprincipe).
Voorbeeld 1: Is dit doel er niet, dan mag je het BSN van een vrijwilliger niet registreren.
- Recht op vergetelheid: Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene erom vraagt.
- Het bovenstaande geldt zowel voor het bewaren in digitale (computer)bestanden als in papieren mappen en dossiers.

Hieronder vind je handige bestanden/links:
- Een modelverwerkersovereenkomst. Dit is een overeenkomst die je met jouw verwerker kunt afsluiten. Zie hier voor een voorbeeld.  
- De Excelsheet "Register van verwerkingen” kun je gebruiken om verwerkingen bij te houden. Dit is een eenvoudig te gebruiken sheet. Zie hier voor een voorbeeld. 
- Zie hier voor meer informatie over de AVG,

Volgen | Social Media