Praktische informatie

- Vrijwilligersverzekering -

Voor vrijwilligersorganisaties is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. De gemeente Leeuwarden heeft via Centraal beheer Achmea de VNG vrijwilligersverzekering afgesloten. Het verzekeringspakket, welke een ruime dekking biedt aan vrijwilligers, heeft een secundaire werking. Dit houdt in dat wanneer er schade is, deze eerst op een al bestaande verzekering geclaimd moet worden. Hieronder vind je belangrijke en handige documenten over de vrijwilligersverzekering in de gemeente Leeuwarden:

-  Het schadeformulier download je hier en kun je sturen naar vrijwilligerswerk@amaryllisleeuwarden.nl. Wij sturen deze naar de verzekeraar. Die neemt vervolgens contact met je op.
- De infomatiebrochure van de VNG Vrijwilligerspolis vind je hier.
- Verzekeringsoverzicht in tarieven vind je in deze brochure. 
- Vraag en antwoord over de vrijwilligersverzekering vind je hier
- Meer informatie vind je op hun website. 

- Vrijwilligerscontract -

Zowel vrijwilliger als organisatie hebben bepaalde verwachtingen. Door een vrijwilligerscontract of vrijwilligersovereenkomst weet je wat je van elkaar verwacht. Het is niet verplicht een vrijwilligerscontract op te stellen, maar schriftelijk vastgelegde afspraken leveren minder vaak misverstanden op dan mondelinge. Ook wanneer jde vrijwilliger aanspraak wil maken op de participatiepremie, vraagt de gemeente een vrijwiligerscontract en wanneer de vrijwilliger een uitkering heeft van het UWV, kunnen zij een contract vragen. Hier vind je een voorbeeld van een vrijwilligerscontract. 

Let je erop dat je vrijwilligerscontracten en ook andere privacy gevoelige informatie voldoen aan de privacywet? Klik hier voor meer informatie.

- VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) -

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag of dat van de potentiële vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. 

Een VOG is in beginsel niet verplicht voor vrijwilligers, met uitzondering van degene die toezicht houdt tijdens tussenschoolse opvang waarvoor wel een vog nodig is (en dat kunnen ook vrijwilligers zijn). Het maakt daarbij niet uit of de vrijwilliger slechts incidenteel of periodiek op de school is. Een bestuur kan overigens wel altijd zelf bepalen dat zij van vrijwilligers toch een VOG willen. Maar dit is niet wettelijk verplicht.

Kijk hier voor meer informatie over de VOG en het aanvragen. In sommige gevallen kunnen organisatie deelnemen aaan de Regeling Gratis VOG, kijk hier voor meer informatie. 

- Opstarten stichting/vereniging -

Bij het starten van een stichting of vereniging komt wat kijken. Lees voor informatie over het starten van een stichting of vereniging op ondernemersplein.nl. Daarnaast kunnen onderstaande organisaties ook interessant zijn:
Stipe.frl geeft informatie over het opzetten van een culturele organisatie, van het schrijven tot een projectplan tot het creeeren van financien.
- SESAM Academie is een maatschappelijk adviesbureau met vrijwilligers met veel kennis en ervaring. Zij zetten hun expertise belangeloos in. 

Volgen | Social Media