Penningmeester (aspirant bestuursfunctie, ca. 40 uur per maand)

 • Postbus 53018
 • 2505AA
 • Binnen de gemeente Leeuwarden
 • 985
 • Taken: → Is als bestuurslid mede verantwoordelijk voor beleidsbepaling en –uitvoering en geeft uitvoering aan het vastgestelde beleid. → Verricht betalingen namens de stichting resp. is verantwoordelijk voor goedkeuring daarvan. Ontvangt inkomsten (donaties, legaten). → Verzorgt de financiële administratie van de stichting en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de bestuursvergadering, en zorgt voor een goedkeurende accountantsverklaring. → Is verantwoordelijk voor de donateursadministratie. → Stelt de balans, begroting en resultatenrekening op. → Neemt als lid van het bestuur deel aan bestuursvergaderingen (ca. 8 vergaderingen per jaar). Profiel: → Goed onderlegd op financieel-economisch terrein en draagt gedegen kennis van (geautomatiseerde) financiële administratie. → Accuraat, uiterst betrouwbaar, gestructureerd en zelfstandig, en levert consistent hoge kwaliteit op financieel gebied. Kwalificaties: → Aantoonbare ervaring met het voeren van bedrijfsvoering c.q. financiële activiteiten binnen middelgrote organisaties. → Bekendheid met de specifieke kenmerken van vrijwilligersorganisaties. → Hoger werk- en denkniveau. → Mobiel binnen geheel Nederland. Vrijwilligers worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Wel worden onkosten vergoed. Heeft u belangstelling? Stuur uw cv en motivatie waarom u de juiste kandidaat bent voor deze functie naar vrijwilliger@amivedi.com
 • Structureel
 • Administratief en financieel werk, Bestuur-/managementactiviteiten
 • Wat bieden wij?: → Een leuke, uitdagende taak binnen onze vrijwilligersorganisatie met veel vrijheid. → Een uitstekende kans om ervaring op te doen en je te ontplooien in een unieke organisatie met een geheel eigen cultuur. → Een vaste maandelijkse tegemoetkoming in de kosten.
 • Kennis en vaardigheden: → Diplomatiek en weet mensen te stimuleren door een ieders inbreng te waarderen en niet te veel formeel gezag uit te oefenen. → Discreet, in staat met spanning en met ‘lastige mensen’ om te gaan, en oplossingsgericht, zelfstandig in de functie uitoefening, zonder voortdurend op anderen te hoeven terugvallen. → In staat om te werken in situaties zonder scherp omlijnde grenzen en om zich, gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk resultaat, te identificeren met deelterreinen binnen en buiten Amivedi. Kwalificaties: → Aantoonbare ervaring met - of potentie voor - het besturen van middelgrote organisaties. → Bekendheid met de specifieke kenmerken van vrijwilligersorganisaties. → Hoger werk- en denkniveau. → Mobiel binnen geheel Nederland. → Bekend met moderne communicatiemiddelen- en systemen. → Creatief en oplossingsgericht. Een Verklaring Omtrent Gedrag, met als screeningsprofiel “geld” dient overlegd te worden en wij vragen naar referenties.
 • Ja
 • Nee
 • In overleg
 • Ja, vergoed door de organisatie
 • In overleg
 • Ja
Reageren op deze vacature?

Je kunt hier direct reageren op deze vacature

Je kunt uiteraard ook eerst inloggen en dan reageren op deze vacature. Om in te kunnen loggen dien je eerst een account te hebben aangemaakt.

Het voordeel van een eigen account is dat je jouw vrijwilligerswensen kenbaar kunt maken in de vacaturebank. Daardoor kunnen organisaties jou ook zelf benaderen met vacatures.
Volgen | Social Media