Lid Clientenraad Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

 • Tesselschadestraat 2
 • 8913HB
 • Leeuwarden
 • 761
 • De Clientenraad van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid zoekt enthousiaste en gedreven vrijwilligers. De Raad behartigt de algemene belangen van jeugdigen, hun ouders of verzorgers ten tijde van het uitvoeren van een jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen door respectievelijk de jeugbeschermers (gezinsvoogden en voogden) en jeugdreclasseerders. De Raad denkt en praat mee over alle onderwerpen, die van belang zijn voor de clienten, die tot haar achterban behoren. Een belangrijke taak is het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de directie van het Regiecentrum over de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen.

  Andere taken zijn: * doorlezen van beleidsstukken * contact maken met de achterban en organiseren van bijeenkomsten * het schrijven van adviezen, jaarplan/werkplan en dergelijke * vergaderen met de directie en Raad van Toezicht * bijwonen van bijeenkomsten betreffende onderwerpen die van belang zijn voor de achterban * zelfstandig oppakken projecten en afronden, maar ook samenwerken binnen een thematische werkgroep

  De Raad komt maandelijks bijeen voor een officiele vergadering in Leeuwarden. Daarnaast hebben we eens per maand een werkoverleg en het kan zijn, dat we voor een thema in werkgroepen bij elkaar komen. De vergaderingen vinden plaats op een woensdagochtend van 9.30 uur tot ong. 12.00 uur.
 • Structureel
 • Alle wijken
 • Bestuur-/managementactiviteiten , Coördineren en organiseren
 • Woensdagochtend
 • max. 5 uur per maand
 • * de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. * Een vrijwilligersvergoeding. * Een reiskostenvergoeding indien u buiten Leeuwarden woont. * Deelname aan trainingen.
 • De Raad zoekt vrijwilligers met een kritische, positieve en constructieve houding, die in Friesland wonen en affiniteit hebben met de belangen van de cliënten, die tot de achterban van de raad behoren. Wij zijn op zoek naar personen, die niet bang zijn om initiatief te tonen, die kunnen communiceren met de leden van de cliëntenraad, cliënten en met de directie en Raad van Toezicht. Wij zoeken leden, die beschikken over een zogeheten helicopterview, hoofd - van bijzaken kan scheiden en vertrouwelijk kan omgaan met vergaderstukken en andere informatie. Kennis van de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen is een pré. Heb je interesse? Stuur een mail voorzien van een CV naar ons mailadres: cliëntenraad@regiecentrumbv.nl
 • Ja
 • Ja
 • Nee
 • Nee
 • Ja
 • Nee
Reageren op deze vacature?

Je kunt hier direct reageren op deze vacature

Je kunt uiteraard ook eerst inloggen en dan reageren op deze vacature. Om in te kunnen loggen dien je eerst een account te hebben aangemaakt.

Het voordeel van een eigen account is dat je jouw vrijwilligerswensen kenbaar kunt maken in de vacaturebank. Daardoor kunnen organisaties jou ook zelf benaderen met vacatures.
Volgen | Social Media