Coördinator

  • Leeuwarden
  • 566
  • Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân wil een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving vanuit de invalshoek levensbeschouwing met respect voor de identiteit van de ander en op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. Voor het project Bruggen Bouwen is Kleurrijk Fryslân op zoek naar 2 coördinatoren vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, die samen werken aan het verbinden van mensen. We wonen in een gepolariseerde samenleving en hebben behoefte aan contact, niet alleen via internet, maar ook persoonlijk contact. Aangezien de angst voor andere culturen en religies nog steeds aanwezig is, is het slaan van bruggen van belang. Hier kunnen we een verandering in aanbrengen. Denk aan bijvoorbeeld de volgende situaties: Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen als de plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het, als de joden in je woonplaats zich onveilig voelen? Wat te doen, als in de gemeenteraad gesproken wordt op een manier, die de vrijheid van godsdienst van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Of als er radicalisering dreigt onder een groep jongeren? Het project Bruggen bouwen wordt gesteund door de provincie en is gericht op de gemeente Leeuwarden. In dit project wordt door de coördinatoren met ondersteuning van Geloven in Samenleven (GiS) , een lokaal netwerk opgezet. Wanneer zich vragen van deze aard voordoen, ziet dit netwerk niet werkeloos toe, maar wordt daadwerkelijk actie ondernomen: in de richting van de eigen achterbannen en/of de burgerlijke overheid. Een trainingsprogramma voor de deelnemers aan het netwerk is onderdeel van het project Bruggen bouwen. De coördinatoren zoeken contactpersonen uit de verschillende achterbannen en brengt ze bij elkaar; van belang is, dat deze mensen het vertrouwen hebben van hun gemeenschap, goed kunnen netwerken en goed kunnen samenwerken. Taakomschrijving coördinatoren project Bruggen Bouwen bij Kleurrijk Fryslân 1) Coördinatie van de activiteiten en werkzaamheden voor het project Bruggen Bouwen
  • Coördineren en organiseren
  • Ja
  • Nee
Reageren op deze vacature?

Je kunt hier direct reageren op deze vacature

Je kunt uiteraard ook eerst inloggen en dan reageren op deze vacature. Om in te kunnen loggen dien je eerst een account te hebben aangemaakt.

Het voordeel van een eigen account is dat je jouw vrijwilligerswensen kenbaar kunt maken in de vacaturebank. Daardoor kunnen organisaties jou ook zelf benaderen met vacatures.
Volgen | Social Media