Gevangenenbezoeker

 • PI
 • Leeuwarden
 • 348
 • De vrijwilligers gaat eens in de twee of drie weken een op een op bezoek bij een (ex) gevangene, tbser of bij familieleden van gevangenen. Ze bieden morele steun en een luisterend oor. Ook denken ze mee over het zoeken naar woonruimte, opvang, werk of contacten met officiële instanties. Vrijwilligers rapporteren na ieder bezoek en worden gesteund en aangestuurd door onze maatschappelijk werkers op kantoor. De maatschappelijk werker bewaakt de voortgang van de hulp, overlegt met instanties en let op de impact van de zorg op de vrijwilliger
 • Bezoekwerk en maatje
 • 1
 • Er wordt bij de hulpvragers geen onderscheidt naar nationaliteit of levensovertuiging gemaakt. Voorwaarde is dat de hulpvraag past bij ons aanbod. 
 • Vrijwilligers zijn gemotiveerde christenen uit allerlei kerken en gemeenten die de uitganspunten onderschrijven. Ze zijn bewogen met mensen met problemen, maar beschikken over een zekere nuchterheid. er worden geen eisen gesteld aan opleiding en ervaring. Onze vrijwilligers zijn wel 24 jaar of ouder. Bij de werving maken wij gebruik van een competentieprofiel dat is geformuleerd in samenwerking met Justitie. Hierin is beschreven welke vaardigheden voor vrijwilligers van belang zijn.  http://www.gevangenenzorg.nl/
 • Ja
 • Nee
 • Ja
 • Ja, vergoed door de organisatie
 • In overleg
Reageren op deze vacature?

Je kunt hier direct reageren op deze vacature

Je kunt uiteraard ook eerst inloggen en dan reageren op deze vacature. Om in te kunnen loggen dien je eerst een account te hebben aangemaakt.

Het voordeel van een eigen account is dat je jouw vrijwilligerswensen kenbaar kunt maken in de vacaturebank. Daardoor kunnen organisaties jou ook zelf benaderen met vacatures.
Volgen | Social Media