Vrijwillige coach Kamers met Kansen, Zienn

 • Leeuwarden
 • Leeuwarden
 • 191
 • Kamers met Kansen richt zich op schoolgaande jongeren met een instabiele thuissituatie. Deze jongeren lopen het risico voortijdig af te haken in het onderwijs en dreigen als gevolg daarvan verder in de problemen te komen. Kamers met Kansen stelt als doel deelnemende jongeren tussen de 18 en 25 jaar d.m.v. een traject van zelfstandig wonen met begeleiding, in ongeveer 1 jaar toe te leiden naar een economisch en persoonlijk zelfstandige situatie. Voor de begeleiding van jongeren zoeken wij vrijwillige coaches die het een uitdaging vinden om een jongere persoonlijk te ondersteunen op zijn/haar weg naar zelfstandigheid. Kernactiviteiten vrijwillige coach Kamers met Kansen - Samen met de medewerker Kamers met Kansen en de jongere bij de start van het traject een plan van aanpak opstellen - Het bewaken, verhelderen en regelmatig bijstellen van de hulpvragen samen met de jongere en het signaleren van knelpunten in de ontwikkeling - Het individueel ondersteunen, begeleiden en coachen van een jongere op actieve en inspirerende wijze - Het onderhouden van contact met de jongere, wekelijks telefonisch contact of mailcontact en app-contact en/ of een bezoek aan de jongere, naar gelang behoefte - Het bieden van praktische hulp bij vragen op zo n manier dat de jongere gestimuleerd wordt zelf acties te ondernemen t.a.v. het behalen van zijn/haar persoonlijke doelen - Het onderhouden van contact met school en evt. andere betrokkenen - Maandelijks rapporteren van de voortgang aan de medewerker Kamers met Kansen via de mail gebruik makend van het daarvoor bestemde digitale format - Deelnemen aan evaluatiemomenten en coaches-overleg
 • 't Vliet
 • Bezoekwerk en maatje, Hulpverlening (gezondheids)zorg
 • ongeveer 3 uren per week
 • Wij streven ernaar een aantal keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor de coaches. Vaak wordt er een thema (bijv. financiën, methodiek, informatie over de psyche van jongeren) behandeld. De coaches krijgen de mogelijkheid zelf een thema aan te dragen.
 • Aansluiting kunnen vinden bij jongeren en hun leefwereld. Zelfstandig kunnen werken (uiteraard met ondersteuning van de coördinators Kamers met Kansen). Verbinding van minimaal een jaar (dat is ongeveer de duur van 1 traject). Overleggen van een VOG (wordt vergoed door de organisatie).
 • Ja
 • Nee
 • Ja
 • Ja, vergoed door de organisatie
Reageren op deze vacature?

Je kunt hier direct reageren op deze vacature

Je kunt uiteraard ook eerst inloggen en dan reageren op deze vacature. Om in te kunnen loggen dien je eerst een account te hebben aangemaakt.

Het voordeel van een eigen account is dat je jouw vrijwilligerswensen kenbaar kunt maken in de vacaturebank. Daardoor kunnen organisaties jou ook zelf benaderen met vacatures.
Volgen | Social Media