Secretaris COC Friesland (Bestuur)

 • Meester P.J. Troelstraweg 149
 • 8919AA
 • Leeuwarden
 • 1013
 • Verantwoordelijkheden / bevoegdheden: · De secretaris maakt deel uit van het bestuur, bestaande uit Voorzitter en Penningmeester. De secretaris is in samenwerking met de overige bestuursleden eindverantwoordelijk voor het totale beleid en het (laten) opstellen en uitvoeren van jaar- en actieplannen. Het bestuur heeft een adviserende, toezichthoudende en controlerende taak in de aansturing van de directie van COC Friesland. Onder leiding van de voorzitter, onderhoudt het bestuur de contacten met de directie en de commissievoorzitters. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). · Het bestuur heeft de bevoegdheid om samen met de overige leden van het bestuur, de directie te mandateren, besluiten van de directie te bekrachtigen dan wel niet te bekrachtigen en conform de statuten, beslissingen voor te leggen aan de ALV Hoofdtaken: · Notuleren, agenderen, inplannen van de ALV en overige bijeenkomsten van het bestuur. · Bewaken dat opgestelde procedures worden gevolgd en afspraken / jaarplannen door de directie of commissievoorzitters worden uitgevoerd en nagekomen. · In samenwerking met overige leden van het bestuur het beleid bepalen en waar statutair nodig, dit voor te leggen ter goedkeuring aan de ALV.  
 • Structureel
 • Alle wijken
 • Bestuur-/managementactiviteiten
 • Voor de functie noodzakelijke kennis en ervaring: · Ervaring in een secretariële, ondersteunende, dienstverlenende functie · Analytisch denken · Kennis van administraties en organisaties en algemene kennis betreffende juridische zaken, notulen en statuten · Mensenkennis · Communicatieve vaardigheden · Kaliber om de voorzitter te vervangen waar nodig Voor de functie noodzakelijke voorwaarden: · Goede contactuele eigenschappen · Leidinggevende capaciteiten · Enthousiast en stimulerend · Bindend zijn · Onbevooroordeeld kunnen zijn · Affiniteit met de LHBTI+ doelgroep · Mobiel zijn, flexibele agenda hebben Benodigde tijd: · Totaal ongeveer 4 uur per week · 12 x per jaar bestuursvergadering met directie · Regelmatig aanwezig zijn tijdens thema besprekingen · 2x per jaar Algemene Ledenvergadering · 1 uur per week voor andere werkzaamheden
 • Ja
 • Nee
 • In overleg
 • Ja, vergoed door de organisatie
 • In overleg
 • Ja
Reageren op deze vacature?

Je kunt hier direct reageren op deze vacature

Je kunt uiteraard ook eerst inloggen en dan reageren op deze vacature. Om in te kunnen loggen dien je eerst een account te hebben aangemaakt.

Het voordeel van een eigen account is dat je jouw vrijwilligerswensen kenbaar kunt maken in de vacaturebank. Daardoor kunnen organisaties jou ook zelf benaderen met vacatures.
Volgen | Social Media