Dorpshuis De Bining

Informatie over deze organisatie
  • Wylde Tulpstrjitte  2
  • 9056 PW   Koarnjum
  • 0582571690
  • Dorpshuis De Bining is een gebouw met ruime zaalaccommodatie, waaronder een sportzaal met kleedruimten. In dit dorpshuis komt de kracht van de dorpen het best tot uitdrukking; het wordt geheel door vrijwilligers gerund. Ruim twintig verenigingen vinden hier hun onderdak. Het bestuur van dorpshuis ‘De Bining’ is dagelijks bezig om het dorpshuis te laten functioneren als een multifunctioneel centrum voor de dorpen Jelsum en Koarnjum. Het dorpshuis heeft veel draagvlak in de dorpen en is zeer toegankelijk voor iedereen als het gaat om beoefening van sport en recreatie, maar ook voor het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.
Volgen | Social Media