Interzorg groep

Informatie over deze organisatie
  • Foswerterstrjitte   71
  • 9172PS   Ferwert
  • 0885180200
  • Interzorg Groep is een professionele organisatie die gelooft in goede zorg. Interzorg Groep verleent zorg vanuit haar christelijke motivatie aan allen die daar om vragen. Het bieden van geborgenheid aan ouderen is onze missie. We willen zorg op maat, oprechte aandacht, veiligheid, warmte en huiselijkheid aan onze klanten bieden. Interzorg Groep levert een geïntegreerd aanbod van hulp en dienstverlening naar de mens in zijn directe leefomgeving. Dit om zelfstandigheid, gezondheid en kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden, waarbij de zelfregie van de cliënt hoog in het vaandel staat. Wat kunt u als vrijwilliger van ons verwachten: Wij gaan respectvol met u om en hebben oog voor uw kwaliteiten. Binnen Interzorg is er een coördinator vrijwilligerswerk actief en er is begeleiding op die plekken waar onze vrijwilligers werkzaam zijn. Een keer per jaar organiseren we een vrijwilligersmiddag. U kunt zelfs lid worden van onze personeelsvereniging en zo aan allerlei leuke activiteiten meedoen. Wat verwacht Interzorg van u als vrijwilliger: Wij verwachten dat u een bewuste keuze maakt voor het doen van vrijwilligerswerk en serieus omgaat met gemaakte afspraken, want... vrijwillige inzet is niet vrijblijvend. Daarom vragen wij u respect te hebben voor het beleid rondom de zorg en zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze cliënten. Wij leggen gemaakte afspraken vast in een zgn. vrijwilligersverklaring.
Volgen | Social Media