GGZ Friesland

Informatie over deze organisatie
  • Sixmastraat 2 
  • 8932 PA   Leeuwarden
  • 058-2848931
  • GGZ biedt geestelijke gezondheidszorg aan mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen, soms in combinatie met verslaving, gedragsstoornissen of een verstandelijke handicap.
Volgen | Social Media