Fier

Informatie over deze organisatie
  • Holstmeerweg  1
  • 8936 AS   Leeuwarden
  • 0582157084
  • Geweld voorkomen, geweld stoppen en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Dat is de opdracht van Fier. Wij bieden begeleiding, behandeling en een veilige plek aan kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld, mensenhandel of seksueel misbruik. Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Volgen | Social Media