Aanbod

Maatje voor thuiswonenden met dementie
Leeuwarden
Sociale ondersteuning
Sander Teertstra
12345@67890
0655907729

Het maatje van Kameraad kijkt naar de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantel-zorgers en zoekt naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Hierbij werkt Kameraad samen met het sociale netwerk en, wanneer dat mogelijk is, worden de banden met het sociale netwerk weer opnieuw verstevigd.

Activiteiten worden altijd op maat en in nauwe afstemming met de betrokkenen ingezet. Bij Kameraad werken maatjes met een diversiteit aan culturele achtergronden, ook om mensen met zowel Friese als niet-Friese roots herkenning te kunnen bieden.

De doelen die Stichting Kameraad zichzelf heeft gesteld zijn:

  • Het aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • Het ontlasten van mantelzorgers door taken over te nemen, het bieden van psychosociale ondersteuning en het versterken van het sociale netwerk rondom de mantelzorger en de persoon met dementie.
  • Ondersteuning bieden bij het opstarten van aanvullende hulpverlening en het versoepelen van de overgangs-momenten. 
  • Een vertrouwensrelaties opbouwen met de deelnemers, zodat alle betrokkenen kunnen genieten en zich kwetsbaar op kunnen stellen naar elkaar. 
Reactie plaatsen Je gegevens worden gedeeld met degene die dit aanbod heeft geplaatst.

Volgen | Social Media