Aanbod

Aanvragen Voedselpakket
Leeuwarden
Financiële/administratieve ondersteuning
Marjon Hakse
info@voedselbankleeuwarden.nl
0582553994

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

 

Wanneer u in de Gemeente Leeuwarden woont en u wilt een beroep doen op voedselhulp van de Voedselbank Leeuwarden dan kunt u dat doen door het onderstaande formulier “Aanvragen voedselpakket” in te vullen. U ontvangt vervolgens een uitnodiging voor een intakegesprek. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdag en donderdag tussen 10:00 en 12:00 uur.

 

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd kunt u in principe gedurende zes maanden eens per twee weken een voedselpakket ophalen bij de Voedselbank aan de Tylkedam 51 te Leeuwarden.

 

Na verloop van die zes maanden vindt een her-intake plaats waarin uw financiële positie opnieuw wordt beoordeeld. Het verkrijgen van een voedselpakket is in principe voor maximaal drie jaar.

Reactie plaatsen Je gegevens worden gedeeld met degene die dit aanbod heeft geplaatst.

Volgen | Social Media