Aanbod

Kleurrijk Frylan
Leeuwarden
Anders
Sandra Roza
info@kleurrijkfrylan.org
058-2998905

Kleurrijk Fryslân is meer dan een tegenbeweging. Het is een beweging van mens tot mens zijn aan de basis van de multiculturele samenleving. Zij doet een beroep op de positieve krachten, die uitgaan van de verschillende levensbeschouwelijke stromingen in Fryslân. Niet met het oog op verdeeldheid, maar om duidelijk te maken dat in verscheidenheid veel kracht tot menswording ligt verborgen en een uitnodiging is om de ander te leren kennen met respect voor elkaar.

voor basisscholen, catechese- en jeugdwerkgroepen, vervolgonderwijs, ROC's toerustingscommissies van kerken, vrouwengroepen, vereningen en dorpshuizen.

Het aanbod is zeer verschillend, van kennismakingen tot workshops tot een wandeling

Reactie plaatsen Je gegevens worden gedeeld met degene die dit aanbod heeft geplaatst.

Volgen | Social Media